GRUPPO RADIO

 

 

 

ITALIA

50 COUNTRIES
50 COUNTRIES
100 COUNTRIES
100 COUNTRIES
100 PREFIX AT
100 PREFIX AT
I.P.A. ITALIAN PROVINCES AWARD
I.P.A. ITALIAN PROVINCES AWARD
G.R.A. GERMANY REGION AWARD
G.R.A. GERMANY REGION AWARD
E.C.A. ENGLISH COUNTRY AWARD
E.C.A. ENGLISH COUNTRY AWARD
1 PLACE XX CONTEST SICILY 2006
1 PLACE XX CONTEST SICILY 2006
C.T.3 AWARD
C.T.3 AWARD